home → Portfolio
KATEGORIA strona responsywna

Bionic Network

Strona responsywna
 RWDHTMLCSSPHPMySQLJavaScriptJQueryCMSVIDEO
Stworzono stronę responsywną dla Bionic Network z Białystoku.
Centrum Transferu Technologii Bionic Network jest ponad-uczelnianą jednostką organizacyjną do spraw zarządzania własnością intelektualną, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru medycyny i żywienia.
Centrum Transferu Technologii Bionic Network jest właśnie organizacją ulokowaną na styku uczelni i instytutów badawczych, która ma za zadanie pomaga w identyfikowaniu i zarządzaniu aktywami intelektualnymi, zwłaszcza poprzez ich ochronę i transfer do przedsiębiorców lub innych instytucji w celu dalszego rozwoju bądź wejścia na rynek.
Zaprojektowano stronę responsywną wraz z systemem CMS.

www.bionic-network.pl