home → Portfolio
KATEGORIA strona www

Fundacja Absolwent

HTMLCSSPHPMySQLJavaScriptJQueryFLASHCMS

Projektowanie stron www Poznań

Zaprojektowano stronę www dla Fundacji "Absolwent"

Jako agencja marketingowa z długoletnim doświadczeniem, mieliśmy przyjemność współpracować z Fundacją "Absolwent", organizacją o szlachetnym celu wspierania zdolnych uczniów, którzy ze względu na trudną sytuację materialną napotykają bariery w realizacji swoich planów edukacyjnych. Fundacja, która rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku, od zawsze stawiała sobie za cel umożliwienie zdolnej młodzieży kontynuacji edukacji, szczególnie na uczelniach wyższych, poprzez fundowanie stypendiów studenckich. Jako część naszego zobowiązania, podjęliśmy się zadania zaprojektowania nowoczesnej strony internetowej, która nie tylko zwiększyłaby widoczność Fundacji "Absolwent" w przestrzeni cyfrowej, ale również ułatwiła zarządzanie treścią poprzez integrację systemu CMS.

Fundacja "Absolwent" - Przeciwdziałanie barierom edukacyjnym

Od samego początku naszej współpracy z Fundacją "Absolwent", naszym głównym celem było stworzenie platformy, która oddawałaby ducha misji Fundacji oraz umożliwiała łatwe dotarcie do potencjalnych beneficjentów i darczyńców. Fundacja "Absolwent", od ponad dwóch dekad, nieprzerwanie wspiera zdolną młodzież, dla której bariery finansowe stanowią znaczącą przeszkodę w dążeniu do wyższego wykształcenia. Uważaliśmy, że strona internetowa powinna być nie tylko źródłem informacji, ale również inspiracją dla tych, którzy dążą do przekraczania granic swoich możliwości.

Nowa strona www Fundacji "Absolwent" z systemem CMS

Kluczowym elementem naszego projektu było zaprojektowanie strony www, która byłaby intuicyjna, dostępna i estetycznie dopasowana do potrzeb wszystkich użytkowników. W tym celu zintegrowaliśmy system zarządzania treścią (CMS), który umożliwia Fundacji "Absolwent" łatwe aktualizowanie treści, publikowanie nowości oraz zarządzanie aplikacjami o stypendia. Wierzyliśmy, że takie rozwiązanie nie tylko usprawni komunikację Fundacji z jej beneficjentami i darczyńcami, ale również zwiększy zaangażowanie i interakcję ze strony internetowej odwiedzających.

Misja Fundacji "Absolwent" - Otwieranie drzwi do edukacji

Centralnym punktem naszej współpracy z Fundacją "Absolwent" była chęć przekazania wizji organizacji poprzez cyfrowe medium. Misja Fundacji, polegająca na otwieraniu drzwi do edukacji dla zdolnej młodzieży, zainspirowała nas do stworzenia sekcji edukacyjnych, historii sukcesu stypendystów oraz świadectw, które mogłyby zmotywować i zachęcić zarówno potencjalnych stypendystów, jak i osób chcących wesprzeć Fundację.

System CMS - Klucz do dynamicznego rozwoju strony

Integracja systemu CMS była strategiczną decyzją, mającą na celu zapewnienie Fundacji "Absolwent" narzędzia, które umożliwi niezależne i efektywne zarządzanie treścią. Dzięki temu Fundacja może na bieżąco aktualizować informacje o stypendiach, ogłaszać nowe programy i inicjatywy oraz dzielić się sukcesami swoich stypendystów. System CMS stanowi fundament dla dynamicznego rozwoju strony internetowej, umożliwiając jej dostosowanie do zmieniających się potrzeb Fundacji i jej społeczności.

Wspieranie edukacji - Serce działalności Fundacji "Absolwent"

W sercu działalności Fundacji "Absolwent" leży przekonanie, że każdy zdolny uczeń, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, zasługuje na szansę na rozwój i edukację. Przy projektowaniu strony internetowej skupiliśmy się na przekazaniu tej wartości, tworząc przestrzeń, w której historie sukcesu, informacje o programach stypendialnych i sposoby wsparcia tworzą spójną całość, inspirującą do działania i zaangażowania.
Praca nad stroną internetową dla Fundacji "Absolwent" była dla nas nie tylko wyzwaniem projektowym, ale również okazją do przyczynienia się do szczytnej misji wspierania edukacji. Wierzymy, że nowa strona www, zintegrowana z systemem CMS, otworzy nowe możliwości dla Fundacji "Absolwent", umożliwiając jej dalsze wspieranie zdolnej młodzieży i przyczyniając się do rozwoju społeczności, w której edukacja jest dostępna dla każdego.

Tworzenie strony www Poznań
Fundacja Absolwent - strony www PoznańFundacja Absolwent - strony www PoznańFundacja Absolwent - strony www PoznańFundacja Absolwent - strony www Poznań