home → Portfolio
KATEGORIA strona www

Certyfikaty Najlepszej Jakości

HTML CSS JavaScript JQuery FLASH
Stworzono stronę www dla Certyfikaty "Najlepszej Jakości" - "Najlepsza Polska Jakość" i "Najlepsza Jakość Usług".

Certyfikaty Najlepszej Jakości to wspólna nazwa dla certyfikatów, które jako nagrody jakości są przyznawane firmom produkcyjnym (Certyfikat Najlepsza Polska Jakość) oraz firmom usługowym i handlowym (Certyfikat Najlepsza Jakość Usług). Certyfikaty Najlepszej Jakości nie mają charakteru konkursu kapitularnego – cały system weryfikacyjny opiera się na działaniach Administratora. Dzięki tej strukturze nie ma kalendarza działań i ograniczeń czasowych. Organizacja może złożyć wniosek o przyznanie Certyfikatu w wybranym przez siebie okresie roku i po pozytywnym zakończeniu weryfikacji otrzymać Certyfikat. Certyfikaty są przyznawane (od roku 2008) na 24 miesiące i tyle też wynosi okres promocyjny, w którym Laureatowi przysługują liczne przywileje promocyjne, w tym możliwość posługiwania się znakami graficznymi Certyfikatu.
Zaprojektowano stronę www.